Čápi severních a středních Čech

...stránky o hnízdech čápů bílých

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Údržba hnízd

Email Tisk

Čápi využívají hnízdo zpravidla po řadu let. Známe u nás případy, kdy hnízdo je funkční i sto let. Ptáci však každoročně hnízdo přistavují a upravují. To se pak rozrůstá a zvětšuje se i jeho hmotnost. Často je příliš vysoké, naklání se a hrozí jeho překocení a zřícení. V takovém případě je nutné část hnízdního materiálu odstranit a ponechat pouze základní vrstvu větví a drnů o výšce asi 30 cm. Práci je nejvhodnější dělat pomocí výsuvné plošiny nebo žebříku, případně za pomocí horolezců. Při této akci je nutné prověřit nosnost podkladu (konstrukce), na kterém je hnízdo postaveno a eventuálně provést jeho zpevnění.

Pokud je hnízdo na živém stromě, mohou ho rostoucí větve během krátké doby přerůstat a tak zcela znemožnit hnízdění čápů. Ptáci v takovém případě nemohou na hnízdě přistát. Proto je nezbytné každoročně ořezávat větve v okolí hnízda, aby nebránily čápům v příletu. Zásah je nejvhodnější provádět v době vegetačního klidu, odborným způsobem a řezy ošetřit proti hnilobě.

Jelikož jde o zásah do biotopu zvláště chráněného druhu (čápa bílého), je pro tuto činnost třeba udělení výjimky orgánem státní správy ochrany přírody.